Het is geen pretje als men het vocht uit je knie moet halen. Het is beter als het lichaam het zelf op kan lossen en daarom kun je nu dus eerst gebruik van maken de rice methode (rest, ice, compression, elevation). Dit kun je anderen ook adviseren wanneer zij last hebben van vocht in de knie. Wellicht kunnen zij daarmee ook een ingreep voorkomen.

vocht in knie door overbelasting bekijkt of het vocht dan minder wordt. Als dat zo is, zal het probleem zich waarschijnlijk voor 100 door de rust oplossen. Zo niet, dan bestaat de kans dat het vocht verwijderd moeten worden.

Je lichaam krijgt dan de kans om het probleem zelf op te lossen. Dit wash heeft wel een paar dagen de tijd nodig. Het is van groot belang dat je de knie een paar dagen niet gaat belasten. Als je dat wel doet dan zal het vocht in je knie alleen maar toenemen en dit wil je juist voorkomen. Neem daarom de tijd om dit toe te passen, want met deze methode kun je zelf veel doen aan vocht in de knie. Je kunt vocht in de knie vaak zelf aanpakken dus neem de tijd om te ontdekken wat je er allemaal aan kunt doen. Rusten is van belang en koelen kan ook heel goed helpen. Hoe vaak je gaat koelen per dag hangt ook af van hoeveel vocht er aanwezig is in de knie. Neem in ieder geval de tijd om er voor te zorgen dat je knie echt de nodige rust krijgt. Dit kan betekenen dat je niet al je dagelijkse activiteiten uit kunt voeren, maar je knie moet eerst goed herstellen voordat je weer optimaal aan de slag kunt. Neem de rust en gun jezelf die tijd.

vocht in knie door overbelasting

Overbelasting knie, oorzaak symptomen


Wanneer je vocht hebt in je knie wil je graag weten wat je hier aan kunt doen. Veel mensen nemen vanzelf al rust, maar als het te lang duurt is het vaak te verleidelijk om toch weer aan de slag te gaan. Dit moet je niet doen! Je moet echt de tijd nemen voor een goed herstel van je knie. Voor herstel wordt ook wel de rice (rest, ice, compression, samsung elevation) methode aangeraden. Het gaat hier in de eerste instantie om rust. Je moet dus rust nemen en tevens ga je gebruik maken van ijs, je kunt eventueel een compressie toepassen en dan ga je door middel van elevatie zorgen dat de bloeddoorstroming optimaal.

Vocht in knie, informatie, symptomen


Het betreft, zoals boven al gesteld, vaak jonge patiënten. De belasting op het kniegewricht moet worden aangepast tot zekerheid is verkregen dat het aangedane gebied niet fragmenteert. Voor de jonge sporter is dat een moeilijke opgave. De voornaamste lokatie van een ocd is de mediale condyl. Hier betreft het vaak een doorbloedingstoornis. Op andere plaatsen in de knie is vaak sprake geweest van een trauma. Het spreekt voor zich dat tijdige herkenning van een ocd haard het loslaten kan voorkomen door het fragment te fixeren zoals op de röntgenfoto rechts goed te zien.

vocht in knie door overbelasting

De klachten verdwijnen meestal spontaan. Op een mri van voor de laurent knie kan de discoide meniscus doorgaans goed worden vastgesteld. De twee pijlen geven de breedte van de meniscus aan. Vergelijk de vorm van de discoide meniscus met de normale vorm van de meniscus aan de binnenzijde. Differentiaal diagnostisch moet in geval van slotklachten ook worden gedacht aan de osteochondritis dissecans (OCD) als mogelijke oorzaak van slotklachten. Deze aandoening die zich vaak al op jonge leeftijd (meer bij jongens dan meisjes) kan manifesteren, kan ook op latere leeftijd nog de oorzaak zijn van slotklachten. De aandoening wordt vooral gezien ter plaatse van de mediale femurcondyl.

Een doorbloedingstoornis op microniveau is vaak de oorzaak van de loslating op de bot/kraakbeen overgang zoals op de foto links goed is te zien. Ook een trauma wordt als oorzaak genoemd voor een ocd. Na verwijdering van de losse fragmenten (als zij tenminste niet meer kunnen worden gefixeerd) resteert een groot defect dat zeker verdere behandeling behoeft (microfracturing, kraakbeen celtransplantatie of donor materiaal, zie ook onder kraakbeen en de operatieve behandelingen er van). Op de foto rechts is het defect dat resteert goed zichtbaar. . Op de polikliniek worden patiënten met een ocd als oorzaak van klachten regelmatig gezien.

Vocht in knie verwijderen


De behandeling bestaat uit arthroscopische nettoyage en een beperkte verwijdering van het aangedane slijmvlies. De behandeling moet soms worden herhaald omdat de recidiefkans groot. Als de kraakbeenfragmenten een botkern bevatten spreekt men van een synoviale osteo- chondromatosis. Deze fragmenten zijn op een röntgenfoto vaak wel goed herkenbaar in tegenstelling tot de chondromatosis die vaak alleen met een mri is aan te tonen. Op de röntgenfoto links zijn de osteochondromen liggend achter de kniepees goed zichtbaar.

Bij arthroscopie konden zij gemakkelijk worden gevonden en verwijderd. Een bijzondere aandoening is de discoide meniscus of plaatmeniscus. Deze aangeboren afwijkende vorm van de meniscus, die alleen aan de buitenzijde voorkomt, veroorzaakt meestal pas klachten als er een scheur in ontstaat en wordt bij volwassenen vaak bij toeval gevonden. De pijl op de foto links geeft de vrije rand van de meniscus aan en toont hoever de meniscus zich uitbreidt over het tibiaplateau. Bij kinderen kan een discoide meniscus de oorzaak zijn van een knoep aan de buitenzijde van de knie waarbij gedifferentieerd moet worden met de zogenaamde "hypermobiele" meniscus die bij jonge kinderen wordt gezien en vooral bij de kinderen met overstrekkende knieën in het totaalbeeld van. De behandeling bestaat uit het in normale vorm terugbrengen van de meniscus hetgeen met een kijkoperatie geschiedt. Een dergelijke arthroscopische behandeling kan soms de aanleiding zijn tot klachten omdat de kraakbeenoppervlakken nu in direct contact met elkaar komen waar eerst de meniscus als een buffer tussen lag.

Knieblessure - pijn in de knie door sporten

Letsels van de buitenmeniscus (laterale meniscus) manifesteren zich veelal bij het trap aflopen. Hier bevindt wrinkled zich vaker dan in de binnenmeniscus (mediale meniscus) een zogenaamde radiaire scheur, die indien van degeneratieve aard (leeftijd of overbelasting) soms ook de oorzaak is van het ontstaan van een meniscuscyste, een vaak pijnlijke en in grootte fluctuerende zwelling aan de buitenzijde van. Pseudoslotklachten komen vaak met een reactieve hydrops ook voor bij. Deze goedaardige (benigne) aandoening wordt gekenmerkt door vele kleine kraakbeenfragmenten die worden gevormd in het gewrichtslijmvlies aziatische (synoviale bekleding) van de knie. De aandoening komt vooral voor bij mannen op middelbare leeftijd en het betreft vaak maar én gewricht (60-70 de knie). De belangrijkste klacht is zwelling van het gewricht met een beperking van de flexie en zoals boven genoemd soms ook (pseudo)slotklachten. Men onderscheidt een primaire vorm (hoge activiteit van groeifactoren) en een secundaire vorm (bij artrose, rheumatoide arthritis, osteochondritis dissecans, tuberculose). De oorzaak van chondromatosis is niet bekend.

vocht in knie door overbelasting

Na een knieoperatie, problemen als pijn

Slotverschijnselen kunnen ook worden veroorzaakt door een losgeraakt stuk kraakbeen en dan toont de conventionele rontgenfoto geen afwijkingen (kraakbeen wordt niet afgebeeld op een röntgenfoto). Op de foto wordt een afgerond corpus liberum afgebeeld dat slotklachten veroorzaakte met veel pijnklachten. Het is verstandig een dergelijke gewrichtmuis tijdig te verwijderen teneinde kraakbeenschade te voorkomen. Soms komen meerdere corpora libera voor in de knie. Incidenteel worden klachten die meniscusletsel suggereren, veroorzaakt door een kraakbeenbeschadiging vooral als de beschadiging zich bevindt nabij de meniscus zoals op de foto links kan rated worden gezien. Een mri kan een dergelijk oppervlakkig letsel niet altijd aantonen en dan brengt een arthroscopie meer duidelijkheid. Er kan ook sprake zijn van pseudo-slotklachten als het gescheurde deel van de meniscus even omklapt maar direct weer terugklapt op zijn oorspronkelijke plaats zoals in het geval van een flapscheur of papagaaibek scheur (parrot-beak) of een smalle buckethandle scheur.

Een slotknie of voetbalknie wordt meestal veroorzaakt door een zogenaamde bucket-handle scheur. Het begrip "bucket-handle" betekent hier letterlijk het handvat van een emmer dat hoofdhuid naar links of rechts kan omklappen. In verplaatste toestand kan de knie niet meer strekken en staat "op slot". Een mri toont de verplaatste meniscus en de inklemming eveneens. De gebogen pijl op de mri geeft het geluxeerde deel van de meniscus aan. Er zijn vele typen scheuren van de meniscus. Sommige ervan geven mechanische klachten als slotgevoel, een klik of knoep, sommigen voornamelijk pijnklachten. Een andere oorzaak van slotverschijnselen die bij verschillende standen van de knie kan optreden is een gewrichtsmuis (corpus liberum). De patiënt vertelt dat hij het losse fragment, dat op de foto rechts met een pijl wordt aangegeven, in de knie soms kan voelen en vastpakken onder de huid.

Plooi in het gewrichtsvlies

Op de eerste plaats moet gesteld worden dat de meeste meniscusletsels in het achterhoorn gedeelte van zowel de mediale als de laterale meniscus vaak a-symptomatisch zijn. Zij worden vaak bij toeval aangetoond op een mri. Het belangrijkste symptoom van een meniscusletsel is de inspanningsafhankelijke of belastingsafhankelijke pijn in de gewrichtspleet. De patiënt kan vaak met én vinger het maximale pijnpunt in de gewrichtspleet aangeven. Het hurken en knielen is vaak pijnlijk en meestal is er sprake van vocht (hydrops) in de knie, maar dit hoeft niet huis altijd het geval te zijn. Soms is er sprake van een strekbeperking. Veelal is er dan een inklemming van de meniscus tussen bovenbeen en onderbeen ten gevolge waarvan de knie niet meer geheel kan strekken, ook wel voetbalknietje genoemd.

Vocht in knie door overbelasting
Rated 4/5 based on 691 reviews