Acted for uwv on its employment law work including advising on a number of dismissals and amendments to internal policies. Significant clients, microsoft, nike, liberty Global, pepsico, ziggo. Notable practitioners, eva knipschild advances in the rankings following excellent feedback from sources. . Peers remark that she is very impressive while clients highlight her keen eye for timetable and political issues. She recently assisted Martinair Holland with all of its employment and co-governance work, including dealings with works councils and trade unions, reorganisations and dismissals. Chris nekeman as quick to respond with good technical knowledge.

Interviewees also appreciate the firms supportive approach to client service: The whole team is very flexible and eager to assist each other on matters which are not directly related to the expertise of the lawyer who is handling the case. Work highlights, represented Turien co in negotiations with the trade union and works council following a reorganisation impacting 150 employees.

Tevens zijn zij lid van de belangrijkste moddervlekken (internationale) arbeidsrechtelijke verenigingen. Ambtenarenrecht, het Ambtenarenrecht is een bijzonder rechtsgebied. De verhouding tussen ambtenaar en overheidsinstelling is weliswaar te vergelijken met de verhouding tussen werkgever en werknemer, maar het ambtenarenrecht kent een geheel ander juridisch kader. Lees meer over Ambtenarenrecht bij Kennedy van der laan. Turien co assuradeuren, als een van de grootste assuradeuren in Nederland kennen wij Kennedy van der laan op het gebied van privacybescherming en op arbeidsrechtelijk gebied. Op beide deelgebieden hebben wij een uitstekende service ervaren: deskundig, snel tot de kern komend en goed in staat de relevante wet- en regelgeving en rechtspraak naar de specifieke casus te vertalen. Op arbeidsrechtelijk gebied heeft Kennedy van der laan ons ondersteund in een grote reorganisatie en de onderhandelingen hierover met de vakbonden. Ook in dit specifieke dossier heeft de snelheid, duidelijkheid en relevantie van de advisering een enorme toegevoegde waarde gehad, waarbij de wisselwerking met onze eigen deskundigen en juristen goed heeft gewerkt. Van geijtenbeek, chambers Europe 2017 Employment band. What the team is known for. Has a distinguished national reputation for its representation of clients in the area of employee participation on behalf of both employers and works councils.

Nieuws - huiselijk geweld


Kennedy van der laan heeft een omvangrijke en laser kwalitatief hoogwaardige praktijk op het gebied van het arbeids- en medezeggenschapsrecht. Cliënten vragen veelvuldig de steun van onze advocaten voor het regelen van de arbeidsrechtelijke gevolgen van (internationale) fusies en overnames, outsourcings en herstructureringen. Veel arbeidsrechtelijke zaken gaan over alledaagse arbeidsvoorwaarden en employee benefits. Daarnaast zijn onze advocaten betrokken bij overleg en onderhandeling met ondernemingsraden en vakbonden en begeleiden zij bestuurders van ondernemingen. De arbeidsvoorwaarden van ambtenaren zijn weer een verhaal op zich. Op al deze gebieden zijn onze arbeidsrechtadvocaten ervaren juridisch adviseurs en indien noodzakelijk capabele procesvertegenwoordigers. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in: Het team Arbeid heeft een goede naam in de markt. Onze advocaten publiceren regelmatig in vakliteratuur en geven cursussen tattoo en trainingen aan cliënten en advocaten.

Recordaantal bedrijven in, nederland


Enorme opkomst "Gaming" in azië, sony's eye toy. Consequenties voor de sport de sport- en bewegingsmarkt wordt groter, gedifferentieerder en complexer. Veel alternatief sportaanbod, vooral van commerciële sportcentra (bijvoorbeeld nationale fitness cheque anwb en aanbod in vele andere hybride vormen (bijvoorbeeld Aart Stigter loopvereniging). Er vindt een vermenging plaats van sport, recreatie en bewegingsactiviteiten (bijvoorbeeld beach Soccer). Nederland is klein, denk groot In Nederland is ruimte gebrek. De verstedelijking van Nederland legt een zware druk op de beschikbaarheid van ruimte. Transportsector moet op zoek naar nieuwe wegen.

aantal 65 plussers in nederland 2015

Sociale reden voor lidmaatschap: tijd doorbrengen met vrienden en familie. Topsporters huidziekten als nationale trots. Persoonlijk contact is belangrijk - kennis van leden. Lokale samenwerkingsverbanden (verenigingen, bedrijven) benutten om beter aanbod te estee kunnen bieden en aan te sluiten bij het dicht-bij-huis gevoel. Kapers op de kust: "Eat or be eaten" gevestigde orde wordt bedreigd vanuit onverwachte hoek en wordt gedwongen zich aan te passen.

Door nieuwe aanbieders worden product- en dienstencategorieën opgerekt. Nieuwe concurrentie uit onverwachte hoek. Merkwaarde steeds belangrijker om klanten aan je te binden. Voorbeelden Virgin actief in diverse categorieën zoals kleding, healthclubs, muziek, vliegreizen, etc. Routemobiel valt anwb aan. EasyJet gooit business model vliegtuigindustrie omver. Winkelen via internet: Wehkamp.

Ontwikkeling inkomen en vermogen 65 - plussers


Sporters zoeken steeds vaker korte termijn verbindingen zonder verplichtingen, bijvoorbeeld een loopgroep ter voorbereiding van een marathon. Hard van buiten, zacht van binnen. Onzekerheid over veiligheid van de buitenwereld neemt toe en traditionele structuren veranderen. Daarom neemt de behoefte aan warmte en geborgenheid toe. Dit vindt men dichtbij huis en in bekende kring.

Verharding van de samenleving. Buurt en familie belangrijk, besef afhankelijkheid individu van de groep (gemeenschapszin einde ik-tijdperk. Dicht-bij-huis concepten local village. Connecting people: communicatie (fysiek en on-line) wordt steeds belangrijker. Voorbeelden, kleinschaligheid: de kaasboer om de hoek. De grote Albert heijn. Terug naar de stamppot met Unox rookworst. Consequenties voor de sport Vereniging als buurtsuper.

Aantal verkeersdoden gestegen in 2015

Zij willen hun eigen identiteit bepalen en niet tot de beans massa behoren. Enorme keuzevrijheid op allerlei gebieden. Adventure 50 plus, avontuurlijke reizen voor 50 plussers naar Nepal, India, zuid-Amerika. Golfbanen zonder gvb/kledingregels bijvoorbeeld Burggolf. Haute couture voor kleuters. Consequenties voor de sport, maatwerk nodig om sporter/vrijwilliger aan te trekken en vast te houden. Kennis over behoefte/gedrag sporters cruciaal. Vervaging grenzen van de sport - mix van sport en sportgerelateerde activiteiten. Groei sportvakantie markt avontuurlijke sporten.

aantal 65 plussers in nederland 2015

New Holland tx 65, plus in, de Enk bij lieren Graan dorsen

Stijging actieve seniorreizen van de anwb. Fernandez frisdrank (zonder koolzuur populair bij allochtonen die vaak geen frisdrank met koolzuur drinken. Rabobank heeft een bureau diversiteit dat gespecialiseerd is in de allochtone doelgroep. Consequenties voor de sport, populariteit etnische sportclubs groeit in bepaalde takken van sport. In andere sporttakken juist vermenging van allochtonen en biocura autochtonen leden. Enorm potentieel ouderen allochtonen en het huidige georganiseerde sportaanbod sluit hier nog niet voldoende bij aan. Ouderen zijn vooral op zoek naar sporten activiteiten die tot een hoge leeftijd uitgevoerd kunnen worden en een sociaal karakter hebben. Innovatie in de sport nodig om in te spelen op nieuwe behoeften (bijvoorbeeld met evenementen). De grillige consument, levensloop steeds minder voorspelbaar (hokjesgeest verdwijnt) en mensen willen zelf invulling geven aan hun leven.

Lees dan snel verder. Gekleurde kansen, de allochtone bevolkingsgroep en ouderen nemen in kopen aantal toe. Deze doelgroep hebben specifieke wensen en eisen. De vergrijzing doet zich vooral voor onder de jongere ouderen: de vijftigers nemen tot 2010 sterk in omvang toe (baby-boomers) met. Het aantal 65-plussers neemt ook toe maar niet zo snel. De vergrijzing verjongt, ouderen gaan zich jonger voelen en gedragen dan hun werkelijke leeftijd. Oud en jong zijn relatieve begrippen geworden. Groeiende allochtone doelgroep (1e en 2e generatie) met andere behoeften en levensstijlen. Dreigende cultuurkloof in Nedeland, voorbeelden.

Top 10 Grootste Steden van

Nederland is een sportland én een land dat ondernemend is op sportgebied. Door sociaal-economische en demografische veranderingen met vanuit technologische ontwikkelingen is de sportsector een groeimarkt. Het is daarnaast een sector die openstaat voor nieuwe innovaties, en die door de combinatie van mode en functie snel is overgegaan in een consumentgeoriënteerde industrie. Technologische ontwikkelingen op het gebied van voeding-, materiaal-, informatie- en biotechnologie, in combinatie met human factors (ergonomie, gedrag en biomechanica) zijn de belangrijkste drijfveren voor innovaties in Nederland. Met deze combinatie onderscheidt Nederland zich ten opzichte van technologische innovaties in andere landen. Innovatieve toepassingen worden vaak eerst getest en toegepast in de topsport, waarna ze via de markt toegankelijk worden voor de breedtesport. De komende jaren worden veel innovaties verwacht op de gebieden intelligentie en actieve sportproducten, waarbij de gebruiker centraal staat in de productontwikkeling, en nieuwe toepassingen die informatie- en communicatieprocessen tussen sporter, coach en omgeving vergemakkelijken. Wilt u weten welke trends en ontwikkelingen dat precies zijn?

Aantal 65 plussers in nederland 2015
Rated 4/5 based on 681 reviews